Najbliższy kurs: 26.03.2019
godzina 16:00

 Kurs


▶ Teoria

Kurs rozpoczynamy zawsze od spotkania organizacyjnego, na którym ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące zajęć teoretycznych (dni oraz godziny, w których teoria będzie się odbywała)
To Państwo decydujecie w jakich dniach oraz godzinach zajęcia teoretyczne będą się odbywały. Są to co najmniej trzy spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych. Teoria realizowana jest od 6 do maksymalnie 21 dni. Na spotkanie organizacyjne zawsze zapraszamy lekarza, który w osobnym gabinecie wykonuje badania lekarskie.

W trakcie trwania zajęć teoretycznych, jedno obowiązkowe 4 godzinne zajęcia, realizowane są z dyplomowanym ratownikiem medycznym. Realizowane są również 2 godzinne teoretyczne zajęcia na placu manewrowym celem pokazania kursantom budowy pojazdu, jego wyposażenia oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu. Każda grupa ma instruktaż z zakresu wymiany koła na dojazdowe oraz użycie gaśnicy w celu ugaszenia zaaranżowanego pożaru.

Po zakończonej teorii, każdemu z uczestników szkolenia przydzielony zostaje instruktor prowadzący, z którym realizujemy co najmniej 50% zajęć praktycznych. Całość kursu, tj. ok 2 miesięcy zaliczamy egzaminem wewnętrznym z teorii oraz praktyki, po czym jesteście Państwo kierowani do Word na egzamin państwowy, który zdajecie z reguły za pierwszym razem.

▶ Praktyka

Zajęcia praktyczne z instruktorem realizowane są z reguły przez 2 godziny po co najmniej 3 razy w tygodniu. Jazdy odbywają się w ruchu miejskim jak i po za nim w zależności od stopnia umiejętności danej osoby.
Praktyka prowadzona jest na różnych pojazdach, jednakże tylko na tych, na których będziecie Państwo zdawali swój egzamin państwowy w Word. Ma się to przyczynić do wyczucia oraz obycia z różnymi pojazdami aby każdy z naszych kursantów tuż po zdanym egzaminie państwowym, dał sobie radę również na innych pojazdach a nie tylko na jednym.

Na jazdach realizować będziecie Państwo nie tylko zadania egzaminacyjne ale także zadania, które są na porządku dziennym m.in. wjazd i parkowania w centrach handlowych, wjazd do myjni samochodowej, tankowanie pojazdu czy jazda drogą ekspresową jak i autostradą. Przy tym wszystkim gwarantujemy bardzo dużo humoru, jednakże do sprawy podejdziemy poważniej, zbliżając się do 20 godziny szkolenia poprzez regularne sprawdzanie nabytych umiejętności, szukanie mocnych i słabych stron, celem zdania egzaminu przy pierwszym podejściu.
Manewry w postaci parkowania równoległego, prostopadłego czy też skośnego jak i zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej po prawej i lewej stronie jak i na ograniczonej powierzchni realizujemy tylko w ruchu miejskim w często miejscach dość mocno zatłoczonych aby przyzwyczaić Państwa do tego co czeka w życiu.